דירה שהושכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - שדרות ירושלים 68 רמת גן

שם המשכירה: שושנה - 050-9008778

שם השוכרת: מרסל - 052-3286796

דירה שנמכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - הרב לוין 14 רמת גן

שם המוכר: שילה -054-2678430

שם הקונה: ענבר - 052-8445003

דירה שנמכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - הרב לוין 12 רמת גן

שם המוכר: אוריאל - 054-8452422

שם הקונה: טל עמרני - 050-8944896

דירה שהושכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - אחד העם 14 רמת גן

שם המשכיר: מרדכי זקס - 052-3756470

שם השוכרת: גילי - 054-2312654

דירה שהושכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - דיסקין 1 פתח תקווה

שם המשכיר: צחי - 052-2659501

שם השוכר: אנדרי - 054-5656912

דירה שהושכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - יוסף קארו רמת גן

שם המשכיר: אריאל זבנר- 050-7958442

שם השוכרת: רחל חתוכה - 050-6956988

דירה שהושכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - שדרות ירושלים 34 רמת גן

שם המשכירה: דנה - 050-6869483

דירה שהושכרה

 

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - אשרמן 12 תל אביב

שם המשכיר: גיל גולדשייד- 054-5329877

שם השוכר: אריה בולקן- 054-6566929

 

דירה שהושכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - תרצה רמת גן

שם המשכיר: אורן צמיר - 054-2222349

שם השוכר: אבי - 050-2295599

דירה שהושכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - שפירא 5 רמת גן

שם המשכירה: ריטה - 053-8291263

שם השוכרת : דנה - 050-6869483

דירה שהושכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - תל חי 37 רמת גן

שם המשכיר:  אורי בן ארי - 052-8544335

שם השוכרת: שרון - 050-6217187

דירה שנמכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - אורנים 4 גבעת שמואל

שם המוכרת: הלנה - 050-6791674

שם הקונה: יוסי - 054-2112307

דירה שנמכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - בנימין דיסקין 1 פתח תקווה

שם המוכר: צחי - 052-2659501

שם הקונה: בטי - 050-6223558

דירה שהושכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - ביאליק 122 רמת גן

שם המשכיר: אייל שמי - 052-3560042

שם השוכרת: אור פישר - 054-7675954

 

דירה שנמכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - ברנפלד 14 תל אביב

שם המוכר: אריה בולוקן - 054-6566929

דירה שהושכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - אמנון ותמר 31 רמת גן

שם המשכירה: ורדה - 052-2554269

שם השוכרת: דליה - 054-4939172

דירה שהושכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - שרה אהרונסון 41 רמת גן

שם המשכירה: פנינה - 052-2594901

 

דירה שהושכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - בר כוכבא 7 רמת גן

שם המשכירה: טל שמחון - 052-3979633

שם השוכר: עמית כהן - 050-8686051

דירה שהושכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - הנח"ל 15 רמת גן

שם המשכיר: איל שמי - 052-3560042

שם השוכרת: קרן שיפר - 052-8692430

דירה שנמכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - האמוראים 4 רמת גן

שם המוכרים: חנה ומרדכי - 052-2535035

שם הקונה: מיכל - 052-2445714

דירה שהושכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - חרות 12 רמת גן

שם המשכיר: יוחאי - 052-5106664

שם השוכר: שחר - 052-3974488

דירה שהושכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - החי"ל 39 רמת גן

שם המשכיר: אריה - 052-3699774

שם השוכרת: רוית - 054-4729259

דירה שנמכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - יהודה הנשיא 9 רמת גן

שם המוכר: אבי כהנסקי - 054-2566077

שם הקונה: משה בן כנען - 054-4206034

דירה שנמכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - שרה אהרונסון 46 רמת גן

שם המוכר: עדי ז'ורבסקי - 050-6444793

שם הקונה: אסף ברבי - 054-3001948

דירה שהושכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - רבין 3 קרית אונו

שם המשכיר: אייל שמי - 052-3560042

שם השוכר: משה - 054-8300451

דירה שהושכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - ביאליק 122 רמת גן

שם המשכיר: אייל שמי - 052-3560042

שם השוכרת: קארין - 054-5864940

דירה שנמכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - הנח"ל 15 רמת גן

שם הקונה: אסתי - 054-7775512

שם המוכר: אמיר - 050-3081440

      דירה שנמכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - מנדס 71 רמת גן

שם הקונה: אמיר - 050-3081440

שם המוכרת: אסתי - 054-7775512

דירה שהושכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - האגדה 9 רמת גן

שם המשכיר: מוטי - 052-4740424

שם השוכרת: מרינה - 052-7335829

דירה שנמכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - נחמן מברסלב 14 פתח תקווה

שם הקונה: אורנה - 054-6886300

דירה שהושכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - רבין 3 קריית אונו

שם המשכיר : אייל שמי - 052-3560042

שם השוכרת : עירית - 052-2578374

דירה מפרוייקט שנמכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - בר כוכבא 2 רמת גן

שם המוכרת: עירית - 052-8610788

 

דירה שנמכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - הררי 9 רמת גן

שם המוכרת: חגית - 050-8826272

שם הקונה: בני מור - 050-9777200

דירה שנמכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - אחד העם 27 רמת גן

שם המוכר: דוד שוקר - 052-2673889

דירה מפרויקט שנמכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - סנהדרין 6 רמת גן

שם המוכר: יניב בקאל - 054-7443858

דירה מפרוייקט שנמכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - יעל הגבורה 10 רמת גן

שם הקונה: הדר כהן - 052-8308898

דירה שנמכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - אמנון ותמר 22 רמת גן

שם הקונה: סיוון פרנקנטל - 054-6638003

דירה שנמכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - שדרות ירושלים 99 א' רמת גן

שם המוכרים: רון וסנדרה שור - 

050-765300/050-5429760

דירה שנמכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - מיכאל 8 רמת גן

שם הקונה: הדסה יצחקי - 054-4924212

דירה שהושכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - פנחס 39 רמת גן

שם המשכירים: אבי ודפנה - 050-4510167

שם השוכרת: אלה וידסלבר - 050-6921713

דירה שהושכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - תל חי 37 רמת גן

שם המשכיר: אורי בן ארי - 052-8544335

שם השוכרת: איילת - 050-2492948

דירה שהושכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - פנחס 22 רמת גן

שם המשכירה: אפרת מיכאלי - 052-6400000

שם השוכרים: טלי ואילן מוסרי- 050-7804303

דירה שהושכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - עוזיאל 128 רמת גן

שם המשכיר: אורי - 054-4204004

שם השוכר: יגור - 052-3271569

דירה שהושכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - פנחס 35 רמת גן

שם המשכיר: גידי - 050-8802336

שם השוכרים: שני ופיני אמנוב-052-8824243

דירה שהושכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - בר כוכבא 7 רמת גן

שם המשכיר: הרצל - 054-9904953

שם השוכר: פיליפ - 052-2907284

דירה שהושכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - עמינדב 3 רמת גן

שם השוכר: נגש - 052-8917218

חנות שהושכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - עוזיאל 79 רמת גן

שם המשכיר:  ליאור סימן טוב- 053-5700440

שם השוכרת: דורין מזוז - 052-8402436 

דירה שהושכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - הבילויים 48 רמת גן

שם המשכיר: רונן לוי - 054-4550757

שם השוכר: ליאון פפו - 050-6776486

דירה שהושכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - הבילויים 16 רמת גן

שם המשכירה: זהבה - 054-2375598

שם השוכר: יהונתן דגן - 052-6333654

דירה שהושכרה 

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - אמנון ותמר 13 רמת גן

שם המשכיר: אורי קליינמן - 050-6595603

דירה שהושכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב -רימלט 4 רמת גן

שם השוכרים: לאה וגיא - 054-3665899

דירה שהושכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - ההלכה 10 רמת גן

שם המשכיר: יוסי לוי - 054-7442037

שם השוכרת: אורית שרעבי - 052-2728078

דירה שהושכרה 

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - שדרות ירושלים 32 רמת גן

שם המשכירה: אילנה - 050-2445884

דירה מפרוייקט שנמכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - המעיין 17 גבעתיים

שם הקונה: ה'א - 050-6242703

דירה שנמכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - אמנון ותמר 12 רמת גן

שם המוכר: יעקב כהנסקי - 03-7194493

שם הקונה: דרור שאול - 057-8850608

דירה שנמכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - אפרים 3 רמת גן

שם המוכר: הרצל - 054-9904953

שם הקונה: ירדן רימון - 054-8150073 

דירה שנמכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - כצנלסון 105 גבעתיים

שם המוכרת: עירית - 052-8610788

שם הקונה: ד"ת - 054-4289922

דירה שנמכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - כצנלסון 124 גבעתיים

שם המוכר: אבי מילשטיין - 050-4752210

שם הקונה: אריק טייב - 053-7306183

דירה שנמכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - עוזיאל 124 רמת גן

שם המוכר: יגור - 052-3271569

שם הקונה: מוש ישראל - 054-4309313

דירה שנמכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - תל חי 7 רמת גן

שם המוכרת: שלומית מקמל - 054-3353133

שם הקונה: ויטלי - 052-2418634

דירה שנמכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - אמיר 9 רמת גן

שם המוכרת: אורנה הדר - 054-6886300

שם הקונה: יאיר דיין - 054-4959992

דירה שהושכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - בר כוכבא 14 רמת גן

שם המשכיר: עמית גייגר - 050-6547118

שם השוכר: גל קריינר - 054-6806070

דירה שהושכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - הרצוג 34 גבעתיים

שם המשכיר: משה יגור - 054-5629562

שם השוכר: דרור דנקונה - 050-2092252

דירה שהושכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - חצור 14 רמת גן

שם המשכיר: דוד ליפשיץ' -  054-5423395

שם השוכרת: הדס הנסן -  052-4754003

דירה מפרוייקט שנמכרה

פרטי הלקוחות המרוצים:

רחוב - פנחס 51 רמת גן

שם הקונה: יניב בקאל - 054-7443858

ממליצים

מומחים לעיצוב פנים ושיווק נדל"ן

GlobalEx         טל: 03-6760602

ת.ד. 7639, רמת גן מיקוד 52176

שלח

שדה חובה

תודה רבה!

הטופס נשלח בהצלחה.

 

שדה חובה

שדה חובה

שדה חובה

Design-Realestate

מומחים לעיצוב פנים ושיווק נדל"ן

 

עוזיאל 79 רמת גן

טלפקס – 03-6914848

נייד – 050-6399333

omer@design-realestate.co.il 

www.design-realestate.co.il

צרו קשר

מומחים לעיצוב פנים ושיווק נדל"ן